Barn och djur på Skansen

Skapande skola på Skansen

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur, Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Hela året

Skansen har arbetat med Skapande skola-samarbeten sedan starten 2008. Nu har dock förutsättningarna förändrats. Det är Kulturrådet som beslutar och fördelar medlen för Skapande skola.

De har nu reviderat riktlinjerna för ansökningar och beviljar endast medel till estetiska lärprocesser tillsammans med professionella konstutövare.
Det kan Skansen i nuläget inte erbjuda.

Har ni idéer och förslag på hur vi tillsammans med professionella konstutövare kan göra samarbeten så tar vi tacksamt emot dem. Maila i så fall bokning@skansen.se.

Mer info https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/skapande-skola-och-museerna/

Upp