Saemien Sijte på Skansen

Samisk informationslåda

Målgrupp: Förskola - åk 6

Vi kan erbjuda kostnadsfria lån av en innehållsrik samisk informationslåda‚ sammanställd av Àjtte‚ svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

Här finns samiskt hantverk i olika naturmaterial som ni kan känna på, inspireras och imponeras av. Böcker, både fakta och skönlitterära. Karta över Sapmi, spel, docka klädd i nordsamisk dräkt, mm.

Låntagaren förbinder sig att ersätta föremål som skadats eller försvunnit under lånetiden. Lånetiden är högst två veckor. Vi lånar ut den gratis emot att ni gör en sammanfattning och utvärdering av hur ni använt materialet.

Transporten av lådan till och från er skola ombesörjer ni. Lådan är 45x45x25 cm och väger ca 9 kg.

Önskar ni låna lådan kontakta Skansen Bokning tel 08-442 82 70 eller e-post: bokning@skansen.se

Upp