Timmerkåtan på Skansen

Skolprogram Samer – ett urfolk

Lär dig mer om samiskt kulturarv. Kulturarvet återspeglar en svunnen tid samtidigt som det är basen för dagens levande samiska kultur.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur, Levande historia

Målgrupp:

Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Pga Skansen är stängt går det inte att boka ngn visning. Vi återkommer med info om när det går att boka

Tidsåtgång:

2 tim inkl. fruktpaus. Tis-tors kl 9.30-11

Pris:

1200 kr

Saemien Sijte på Skansen

Vi har flyttat fram vår berättelse till nutid. Timmerkåtan är nu en sommarstuga för en familj med samiska rötter men boende i stan.Vårt mål är samhörighet istället för exotisering.

Ledord: Identitet, urfolk, mänskliga rättigheter och språk

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Inför ert besök

Fakta och förslag på lektionsplanering om samisk kultur kopplad till kursplaner hittar du på http://samer.se/skola. På www.minoritet.se hittar du mer information om samer och de övriga nationella minoriteterna.

Här kan du få veta mer om "Vem är same!" ett skolprojekt i samarbete med Svenska Samernas Riksförbund.

Samisk informationslåda

Vi kan erbjuda kostnadsfria lån av en innehållsrik samisk informationslåda‚ sammanställd av Àjtte‚ svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.
Här finns samiskt hantverk i olika naturmaterial som ni kan känna på, inspireras och imponeras av. Böcker, både fakta och skönlitterära. Karta över Sapmi, spel, docka klädd i nordsamisk dräkt, mm.

Låntagaren förbinder sig att ersätta föremål som skadats eller försvunnit under lånetiden. Lånetiden är högst två veckor. Vi lånar ut den gratis emot att ni gör en sammanfattning och utvärdering av hur ni använt materialet.

Transporten av lådan till och från er skola ombesörjer ni. Lådan är 45x45x25 cm och väger ca 9 kg.

Önskar ni låna lådan kontakta Skansen Bokning tel 08-442 82 70 eller e-post: bokning@skansen.se

Koppling till Lgr 11 åk 4–6

Samhällskunskap
Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige

Svenska
De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i Sverige

Geografi
Utforska och analysera samspel människa, samhälle och natur i olika delar av världen.


Åk 4–6

Upp