Skolvisning Zoologiska

Djurens och våra egna känslor (REDE)

REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial. Tillsammans med djuren på Lill-Skansen tränar vi vår empatiska förmåga och att visa respekt gentemot djur och människor.

Om Programmet

Målgrupp:

Förskola F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Lektionen går inte att boka för tillfället eftersom Lill-Skansen är stängt.

Tidsåtgång:

1 timme

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

Under lektionen får barnen insikt i att djur och människor visar känslor på liknande sätt. Vi funderar även på hur vi kan tolka djurens och människors uttryck. Känner djuren samma känslor som vi?

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Skicka förfrågan här


Förskola


F-klass till Åk 3

Upp