Skolprogram BSSC På spaning efter det osynliga

I Labbet får eleverna med hjälp av mikroskop och luppar leta efter det lilla som lever i vattnet.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Hela året

Tidsåtgång:

1,5 tim. Max 16 elever och 2 lärare. Kl 9-10.30 och 13-14.30, 1 halvklass per tid/dag. På våren erbjuder vi F-klass -åk 5 tisdag och torsdag fm. Åk 6-9, gymnasium måndag-fredag. Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

Pris:

1000 kr

Skicka förfrågan här

Mycket av livet i Östersjön är sådant vi ofta inte tänker på, men som har en enorm betydelse för hela ekosystemet. Hur ser det lilla livet ut i Östersjön? Vad är plankton egentligen? Och vad är de bra för? I Labbet får eleverna med hjälp av mikroskop och luppar leta efter det lilla som lever i vattnet: alger, bakterier och djurplankton. Lektionen skräddarsys efter gruppens nivå.

Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.
Varför är det kostnadsfritt för vissa skolor? Vi har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla skolor i deras upptagningsområde.
Det gäller både kommunala skolor och friskolor.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp