Gråsäl på Skansen

Östersjöns rovdjur

I Baltic Sea Science Center tittar vi närmare på några viktiga arter i Östersjön och lär oss om deras funktioner i ekosystemet. Vi avslutar med ett besök hos sälarna. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholm och Huddinge kommun.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Förskola F-klass - åk 3 Åk 4-6 Särskolan

Bokning & Info

Tid:

Mån-fre, starttid: 11.00. Max 16 elever i en grupp. Vi kan ta 2 grupper samtidigt.

Tidsåtgång:

1 tim

Pris:

1050 kr

Skicka förfrågan här

Vi bekantar oss med några viktiga arter i Östersjön och lär oss om deras funktioner i ekosystemet. Vad är en rovfisk, och vem äter vem i havet? Vi går även in på hur vi människor påverkar livet i Östersjön. Lektionen fortsätter med en promenad upp till sälarna där vi med hjälp av enkla övningar lär oss mer om Östersjöns toppredatorer.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Kostnadsfritt eller självkostnadspris

Skolprogrammet Östersjöns rovdjur är kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

Alla andra skolor betalar självkostnadspris.

Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde.

Förskolan

I förskolan vill vi väcka en nyfikenhet, intresse och fascination för Östersjön. Vi anpassar lektionen efter gruppens förutsättningar och önskemål.

- LÄS MER -

F-klass - Åk 3

I F-klass - Åk 3 lär vi oss känna igen några av Östersjöns invånare, bland annat torsken, laxen, sälen och tumlaren. Vi undersöker vem som äter vem och pratar om hur allt hänger ihop och hur vi människor påverkar Östersjön. Vi avslutar med ett besök hos sälarna. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionens innehåll

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin (NO):

 • Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
- LÄS MER -

Åk 4-6

I Åk 4-6 lär vi oss känna igen några arter i Östersjön, bland annat torsk, lax, plattfiskar, plankton och tumlare. Vi tar reda på vem som äter vem i en näringsväv, och utforskar de olika arternas livsmiljöer. Vi berör även människans påverkan på livet i Östersjön. Vi avslutar med ett besök hos sälarna, där vi lär oss mer om Östersjöns toppredatorer. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionens innehåll

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
- LÄS MER -

Grundsärskolan

Vi anpassar lektionen efter gruppens förutsättningar och önskemål.

Lektionens innehåll

Lektionen berör följande centrala innehåll inom de naturorienterande ämnena:

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur.
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. (Åk 7-9)
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. (Åk 7-9)
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. (Åk 7-9)
- LÄS MER -
Skicka förfrågan här


Sär- & Specialskola


Åk 4–6


Förskola


F-klass till Åk 3

Upp