Skolvisning om Östersjön på Skansen

Östersjön och människan

Hur påverkas Östersjön av oss människor och hur påverkas vi av havet? I Baltic Sea Science Center upptäcker vi livet under ytan och lär oss om de utmaningar som Östersjön står inför. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Mån-fre kl 9.00 och 13.00. Max 16 elever per grupp. Vi kan ta 2 grupper samtidigt.

Tidsåtgång:

1,5 tim

Pris:

1200 kr/grupp

Skicka förfrågan här

Dyk ner under ytan

Havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. Under lektionen tittar vi på Östersjön, dess växt- och djurliv och dess många utmaningar. Hur har problemen i Östersjön uppstått? Och vad kan vi göra åt dem?

Lektionen ger en överblick över Östersjöns utmaningar och är en grund för fördjupade moment på Baltic Sea Science Center eller i skolan kring ekologi, engagemang och hållbar utveckling.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Kostnadsfritt eller självkostnadspris

Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

Alla andra skolor betalar självkostnadspris.

Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde.

Åk 7–9

I åk 7–9 tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar hur problemen i Östersjön har uppstått men även vad vi människor kan göra. Med hjälp av akvarierna och delar av utställningen får eleverna utforska livet i och omkring Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt.
  • Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå.
Centralt innehåll

Gymnasiet

På gymnasiet anpassar vi lektionen efter gruppen och vilket program man läser. Tillsammans tittar vi närmre på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar hur problemen i Östersjön har uppstått och vad vi människor kan göra. Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna utforska livet i och omkring Östersjön.

Kopplingar till olika kursplaner:

  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald (Bi).
  • Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft (Nk).
  • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi).
Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


Sär- & Specialskola


SFI


Gymnasiet


Åk 7–9

Upp