Skolvisning om Östersjön på Skansen

Östersjön och människan

Hur påverkas Östersjön av oss människor och hur påverkas vi av havet? I Baltic Sea Science Center upptäcker vi livet under ytan och lär oss om de utmaningar som Östersjön står inför. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Mån-Fre (åk 6-9 och gymnasium), starttid: 09.00 och 13.00 / Tis och tors fm. (F-klass-åk 5). Max 16 elever i en grupp. Vi kan ta 2 grupper samtidigt.

Tidsåtgång:

1,5 tim

Pris:

1200 kr/grupp

Skicka förfrågan här

Havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. Under lektionen tittar vi på Östersjön, dess växt- och djurliv och dess många utmaningar. Hur har problemen i Östersjön uppstått? Och vad kan vi göra åt dem?

Lektionen ger en överblick över Östersjöns problem och är en grund för fördjupade moment på Baltic Sea Science Center eller i skolan kring engagemang och hållbar livsstil.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Kostnadsfritt eller självkostnadspris

Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

Alla andra skolor betalar självkostnadspris.

Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde.

F-klass – Åk3

I F-klass-Åk 3 kikar vi in i akvarier och lär oss om Östersjöns unika djurliv. Vi tar reda på hur olika organismer är anpassade till sina olika livsmiljöer men även hur Östersjön är en viktig plats för oss människor och vad vi kan göra för att påverka miljön i havet. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

 • Djurs och växters livscykler och anpassning till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Centralt innehåll

Åk 4–6

I Åk 4–6 lär vi oss mer om Östersjöns unika djurliv genom att utföra övningar i de olika lärmiljöerna och genom att upptäcka djuren i akvarierna. Vi tar reda på hur olika organismer är anpassade till sina olika livsmiljöer och vilka utmaningar de möts av idag. Vi pratar även om hur Östersjön är en viktig plats för oss människor och vad vi kan göra för att påverka miljön i Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanliga arter.
 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Centralt innehåll

Åk 7–9

I Åk 7–9 tar vi reda på hur havet påverkas av människan, och hur vi påverkas av havet. Under lektionen tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar hur problemen i Östersjön har uppstått men även vad vi människor kan göra. Med hjälp av akvarierna och delar av utställningen får eleverna uppleva livet i Östersjön.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt.
 • Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå.
Centralt innehåll

Gymnasiet

På gymnasiet anpassar vi lektionen efter gruppen och vilket program man läser. Tillsammans tittar vi närmre på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar hur problemen i Östersjön har uppstått och vad vi människor kan göra. Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna uppleva livet i Östersjön.

Kopplingar till olika kursplaner:

 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald (Bi).
 • Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft (Nk).
 • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi).
Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


SFI


Sär- & Specialskola


Gymnasiet


Åk 7–9


Åk 4–6


F-klass till Åk 3

Upp