Skolvisning om Östersjön på Skansen

Skolprogram Östersjön och människan

Hur påverkas Östersjön av oss människor och hur påverkar havet oss? I Baltic Sea Science Center får du och dina elever en närmare inblick i livet i och kring Östersjön och vad vi kan göra för att skydda det.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Pga Skansen är stängt går det inte att boka ngn visning. Vi återkommer med info om när det går att boka

Tidsåtgång:

1,5 tim. Max 16 elever per grupp. Kl 9-10.30 och 13-14.30, 2 grupper per tid. Bokningsbart för åk 6-9 samt gymnasium måndag-fredag. För F-klass -åk 5 tisdag och torsdag fm. Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

Pris:

1050 kr

Skolvisning under ytan

Havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. I skolprogrammet Östersjön och människan, som hålls i vårt nyöppnade Baltic Sea Science Center, tittar vi på Östersjön, dess växt- och djurliv och dess många utmaningar. Hur har problemen i Östersjön uppstått? Vad kan vi göra åt det?

Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna uppleva livet i Östersjön. Lektionen ger en överblick över Östersjöns problem, och är en grund för fördjupade moment på Baltic Sea Science Center eller i skolan kring engagemang och hållbar livsstil.

Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

Varför är det kostnadsfritt för vissa skolor? Vi har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde; Stockholm och Huddinge kommun.

Det gäller både kommunala skolor och friskolor.
OBS! Ej SFI, komvux och folkhögskola.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Se filmen om skolverksamheten på Baltic Sea Science Center

F-klass – Åk3

I F-klass-åk 3 kikar vi in i akvarier och lär oss om Östersjöns unika djurliv. Vi tar reda på hur de olika organismer är anpassade till sina olika livsmiljöer men även kring hur Östersjön är en viktig plats för oss människor och vad vi kan göra för att påverka miljön i Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

  • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Centralt innehåll

Åk 4–6

I Åk 4–6 lär vi oss kring Östersjöns unika djurliv genom att utföra övningar i de olika lärmiljöerna men även genom att upptäcka djuren i akvarierna. Vi tar reda på hur de olika organismer är anpassade till sina olika livsmiljöer och vilka utmaningar de möts av idag. Vi pratar även om hur Östersjön är en viktig plats för oss människor och vad vi kan göra för att påverka miljön i Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanliga arter.
  • Djurs, växters och andra organismers liv.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Centralt innehåll

Åk 7–9

I Åk 7–9 tar vi reda på hur havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. Under den här lektionen tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar kring hur problemen i Östersjön har uppstått men även kring vad vi människor kan göra, som till exempel engagemang och hur man lever en hållbar livsstil. Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna uppleva livet i Östersjön.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt.
  • Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå.
Centralt innehåll

Gymnasiet

På gymnasiet anpassar vi efter gruppen och vilket program man läser. Under den här lektionen tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar kring hur problemen i Östersjön har uppstått men även kring vad vi människor kan göra, som till exempel engagemang och hur man lever en hållbar livsstil. Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna uppleva livet i Östersjön.

Kopplingar till olika kursplaner:

- Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald (Bi).

- Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft (Nk)

- Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi).

Centralt innehåll

SFI


Särskolan


Gymnasiet


Åk 4–6


Åk 7–9


F-klass–åk 3

Upp