Järnhandeln, Skansen

På egen hand Matematikvandringar på Skansen

Var finns matematiken på Skansen?

Om Programmet

Målgrupp:

Åk 4-6 Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Hela året från kl 10.00

Pris:

Fri/reducerad entré beroende på säsong

Skicka förfrågan här

Nio lärare från fyra olika skolor i Stockholm stad har med hjälp av Skansens egna pedagoger och handledare från Utbildningsförvaltningen gjort matematikuppgifter som elever och lärare kan använda på egen hand.

Uppgifterna är förankrade i gällande styrdokument och utformade så att eleverna ska formulera och lösa problem i vardagliga situationer.

Materialet är uppbyggt i tre delar:
-
Lärarinformation‚ med kort sammanfattning av uppgifterna.
-Lärarhandledning‚ med utförlig beskrivning.
-Elevsidor‚ med elevuppgifter.

Ni anmäler ert Matematikbesök hos Skansen bokning‚ bokning@skansen.se

Matematikvandring 1‚ åk 3-6‚ lärarinfo
Matematikvandring 2‚ åk 3-6‚ lärarhandledning
Matematikvandring‚ åk 3-6‚ elever
Skogaholms herrgård‚ högstadiet‚ lärarinfo
Skogaholms herrgård‚ högstadiet‚ lärarhandledning
Skogaholms herrgård‚ högstadiet‚ elever
Väderkvarnar‚ åk 6-9‚ lärarinfo
Väderkvarnar‚ åk 6-9‚ lärarhandledning
Väderkvarnar‚ åk 6-9‚ elever
Örtagården‚ åk 6-7‚ lärarinfo
Örtagården‚ åk 6-7‚ lärarhandledning
Örtagården‚ åk 6-7‚ elever
Fatburen‚ åk 6-9‚ lärarinfo
Fatburen‚ åk 6-9‚ lärarhandledning
Fatburen‚ åk 6-9‚ elever
Statarlängan‚ åk 6-9‚ lärarinfo
Statarlängan‚ åk 6-9‚ lärarhandledning
Statarlängan‚ åk 6-9‚ elever

Skicka förfrågan här

  • Rådande restriktioner innebär att Skansen kan ha som mest 5000 gäster samtidigt på området. Därför måste vi reservera oss för att vi kan behöva stänga entréerna när det är fullsatt. Vi gör allt vi kan för att du ska få ett bra besök på Skansen, välkommen!

  • Köp här

Upp