Järnhandeln, Skansen

På egen hand Matematikvandringar på Skansen

Var finns matematiken på Skansen?

Om Programmet

Målgrupp:

Åk 4-6 Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Hela året från kl 10.00

Pris:

Fri/reducerad entré beroende på säsong

Skicka förfrågan här

Nio lärare från fyra olika skolor i Stockholm stad har med hjälp av Skansens egna pedagoger och handledare från Utbildningsförvaltningen gjort matematikuppgifter som elever och lärare kan använda på egen hand.

Uppgifterna är förankrade i gällande styrdokument och utformade så att eleverna ska formulera och lösa problem i vardagliga situationer.

Materialet är uppbyggt i tre delar:
-
Lärarinformation‚ med kort sammanfattning av uppgifterna.
-Lärarhandledning‚ med utförlig beskrivning.
-Elevsidor‚ med elevuppgifter.

Ni anmäler ert Matematikbesök hos Skansen bokning‚ bokning@skansen.se

Matematikvandring 1‚ åk 3-6‚ lärarinfo
Matematikvandring 2‚ åk 3-6‚ lärarhandledning
Matematikvandring‚ åk 3-6‚ elever
Skogaholms herrgård‚ högstadiet‚ lärarinfo
Skogaholms herrgård‚ högstadiet‚ lärarhandledning
Skogaholms herrgård‚ högstadiet‚ elever
Väderkvarnar‚ åk 6-9‚ lärarinfo
Väderkvarnar‚ åk 6-9‚ lärarhandledning
Väderkvarnar‚ åk 6-9‚ elever
Örtagården‚ åk 6-7‚ lärarinfo
Örtagården‚ åk 6-7‚ lärarhandledning
Örtagården‚ åk 6-7‚ elever
Fatburen‚ åk 6-9‚ lärarinfo
Fatburen‚ åk 6-9‚ lärarhandledning
Fatburen‚ åk 6-9‚ elever
Statarlängan‚ åk 6-9‚ lärarinfo
Statarlängan‚ åk 6-9‚ lärarhandledning
Statarlängan‚ åk 6-9‚ elever

Skicka förfrågan här

Upp