Krokodil på Skansen-Akvariet

Skolprogram Livets utveckling på Skansen-Akvariet

Från koraller, fiskar, krokodiler och apor ser vi exempel på livets utveckling och djurs anpassningar till olika livsmiljöer.

Öppna formulär

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Hela året

Tidsåtgång:

1 tim, Kl 10.15 eller senare, mån-fre

Pris:

750 kr+20 kr/pers

Skicka förfrågan här

För 400 miljoner år sedan blev djur med ryggrad vanligare. Bläckfiskar och havsskorpioner var mycket vanliga i haven. På land breder växtligheten ut sig i form av jätteormbunkar som sedan blir enorma skogsområden. Detta medför också att djuren utvecklas i snabb takt uppe på land. Med utgångspunkt från djuren på Skansen-akvariet ser vi hur djuren utvecklats för att vara så bra anpassade som möjligt till den miljö de nu lever i. Vi besöker bland annat olika groddjur och reptiler under besöket.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:
- Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
- Djurs, växters och andra organismers liv (BI).
- Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas (BI).

750 kr + 20 kr/person i entré till Akvariet

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp