Leka skola i Väla Skola

Skolprogram Leka skola på Skansen

Fröken eller magistern tar emot och berättar om vad som var viktigast att lära sig i skolan i början på 1900-talet.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Maj. Endast för f-klasser.

Tidsåtgång:

1 tim, Kl 9.30-10.45 och 11-12, tis-fre

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

Endast för f-klasser

Barnen får sitta ner i de gamla skolbänkarna och pröva på att skriva/rita på griffeltavla. Vi pratar om djur och natur med hjälp av en skolplansch‚ gör lite gymnastik och sjunger en sång. Längst ner på denna sida kan du ladda hem förberedelsematerial med bl.a. sångtext att öva på.

Centralt innehåll i kursplanerna som berörs av skolprogrammet Samhällsorienterande ämnen
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Svenska
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
- Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
- Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider.

Lärarhandledning Leka skola

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här


F-klass–åk 3

Upp