Koll på Östersjön – digital lektion

Vad är grejen med Östersjön? Hur påverkas Östersjön av oss människor och hur påverkas vi av havet? Digitalt får ni följa med oss och upptäcka livet under ytan. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholm och Huddinge kommun.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Hela året, starttid 9

Tidsåtgång:

30-45 min

Pris:

750 kr / kostnadsfritt

Skicka förfrågan här

Havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. I lektionen Koll på Östersjön tittar vi på Östersjön, dess växt- och djurliv och dess många utmaningar. Hur har problemen i Östersjön uppstått? Och vad kan vi göra åt dem?

Lektionen är en digital variant av vår lektion på plats Östersjön och människan. Vi anpassar lektionens innehåll efter årskurs.

Digitalt skolprogram

Det här är ett digitalt skolprogram vilket gör att ni kan ta del av den från ert eget klassrum. Visningen sker via Teams eller annan digital plattform som passar er.

Gratis eller självkostnadspris

Lektionen Koll på Östersjön är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

Alla andra skolor betalar självkostnadspris.

Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde.

Skicka förfrågan här


Digitala lektioner


Sär- & Specialskola

Upp