Minigris, Skansen

Husdjur på Skansen

Vi träffar flera av Skansens djur vid Skånegården och hjälper djurvårdarna att ta hand om dem, samtidigt som vi lär oss mer om lantraser och vilken nytta vi har av våra husdjur.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Särskolan

Bokning & Info

Tid:

Mån-fre, starttid 09.15

Tidsåtgång:

2 tim

Pris:

1350 kr

Skicka förfrågan här

Människans relation till husdjuren

Under lektionen träffar vi olika lantraser som härstammar från framförallt Skåne. De djur som vi har är bland annat bin, grisar, kor, får och höns. Syftet med besöket är att eleverna ska få lära sig mer om vilken nytta vi har av våra husdjur och självklart ha en trevlig dag bland djuren på Skånegården.

Ingen lektion är exakt lik den andra då vi anpassar oss efter vilka möjligheter som finns för dagen. Har vi möjlighet mjölkar vi korna, plockar ägg hos hönsen, får besök av hästarna, är med och klipper fåren, vallar fåren med mera.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Lektionens innehåll

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologi och HKK:

  • Djur och växter i närmiljö samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI)
  • Val och användning av varor som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa (HKK).
Skicka förfrågan här


Sär- & Specialskola


Åk 4–6


F-klass till Åk 3

Upp