Minigris, Skansen

Skolprogram Husdjur på Skansen

Vi träffar flera av Skansens husdjur nere vid Skånegården och hjälper djurvårdarna att ta hand om dem under förmiddagen. De behöver mat och omvårdnad.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Hela året

Tidsåtgång:

2 tim, Kl 9.15-11.30, mån-fre

Pris:

1200 kr

Skicka förfrågan här

Under lektionen träffar vi olika lantraser som härstammar från framförallt Skåne. De djur som vi har är bland annat bin, grisar, kor, får och höns. Syftet med besöket är att eleverna ska få lära sig mer om vilken nytta vi har av våra husdjur och självklart ha en trevlig dag bland djuren på Skånegården.

Ingen lektion är exakt lik den andra då vi anpassar oss efter vilka möjligheter som finns för dagen. Har vi möjlighet mjölkar vi korna, plockar ägg hos hönsen, får besök av hästarna, är med och klipper fåren, vallar fåren med mera.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologi och HKK:
- Djur och växter i närmiljö samt namn på några vanligt förekommande arter. (BI)
- Val och användning av varor som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa (HKK).

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här


Åk 4–6


F-klass–åk 3

Upp