Skånegården på Skansen

På egen hand Hus och hem på Skansen

Lärarhandledningar för besök på egen hand.

Om Programmet

Målgrupp:

Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

April‚ maj‚ juni och september

Pris:

Fri/reducerad entré beroende på säsong

Att bo i hus är för de flesta av oss en självklarhet men hur har husen sett ut under de senaste århundradena? Vad har husen varit byggda av för material? Hur har det omgivande landskapet påverkat husens utseende? Vilken funktion hade de olika byggnaderna? Genom att studera historien vill vi dra paralleller och göra jämförelser med hur vi bor idag.

Målet med övningarna är att eleverna ska reflektera över hur människor har bott, hur de har byggt sina hus, hur den omgivande naturen har påverkat byggnadssätt och byggnadsteknik. Eleverna får reflektera över sitt boende och sätta det i ett historiskt perspektiv. Materialet är anpassat till Lgr 11 ”Skolan skall stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem”. Det utgår från kursplanerna i historia, geografi, teknik, samhällskunskap, slöjd, och bild.

Lärarhandledning Hus och hem

Anmäl ert besök här

Upp