Gråsäl på Skansen

Skolprogram Från späck till fjärrvärme på Skansen

Människor och djur har alltid varit beroende av värme och energi i vårt kalla klimat. Kan vi lära oss något av historien och djuren som lever här på Skansen?

Om Programmet

Målgrupp:

Åk 4-6

Bokning & Info

Tid:

Kl 9.15-11.30 måndag-fredag januari-mars och oktober-november, åk 5-6

Tidsåtgång:

2 timmar inkl. fruktpaus

Pris:

1200 kr

Skicka förfrågan här

Med skolprogrammet ”Från späck till fjärrvärme” vill vi öka förståelsen för energianvändning bland människor och djur genom tiderna samt skapa en ökad medvetenhet om hur våra val påverkar samspelet människa-djur-natur.

Med hjälp av sälar‚ renar‚ samekåta och gårdar diskuterar vi frågor kring energi i dåtid och nutid. Hur kan vi hushålla med naturen och samtidigt lära av den? Genom att iaktta‚ undersöka och mäta kan eleverna själva avgöra vilka val som leder in i framtiden. Vi tar bland annat upp: Varför fryser inte sälen? Var sov man helst i en gård på 1700-talet? Var kommer värmen i våra hus ifrån?

Skolprogrammet är ett samarbete mellan Skansen och Fortum.

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin, fysik, geografi och Teknik:
- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling (BI).
- Olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället (FY).
- Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
- Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling (GE).
- Olika sätt att hushålla med energi i hemmet (TE).
- Hur tekniska system i hem och samhälle förändras över tid och några orsaker till detta (TE).
- Konsekvenser av teknikval, för och nackdelar med olika tekniska lösningar (TE).

Lärarhandledning Från späck till fjärrvärme

Skapande skola

Skansen har arbetat med Skapande skola-samarbeten sedan starten 2008. Nu har dock förutsättningarna förändrats. Det är Kulturrådet som beslutar och fördelar medlen för Skapande skola.

De har nu reviderat riktlinjerna för ansökningar och beviljar endast medel till estetiska lärprocesser tillsammans med professionella konstutövare. Det kan Skansen i nuläget inte erbjuda.

Har ni idéer och förslag på hur vi tillsammans med professionella konstutövare kan göra samarbeten så tar vi tacksamt emot dem. Maila i så fall bokning@skansen.se.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här

Upp