Skolprogram Från jordbruk till industri

​Vi reser i historien mellan land och stad, det handlar om industrialiseringen och om migration inom och utanför rikets gränser.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Sept-okt samt april

Tidsåtgång:

1,5 tim. Kl 9.15-11 och 13-14.30, tis-fre

Pris:

1050 kr

Skicka förfrågan här

Vad var det som gjorde att så många flyttade från landsbygden in till staden? Vilka faktorer är det som avgör, ex ”push-and pull”, vad är det som gör att många måste flytta på sig och vad är det som lockar? Kunde de påverka sina levnadsvillkor?

Hade tjejer och killar samma förutsättningar, kunde de bestämma eller välja själv? Vad fanns det för möjligheter, skillnad på fattig och rik?

Vi går först till Back Mats stuga för att se hur det kunde vara hemma hos en familj på landet i slutet av 1800-talet. Hur förändrades jordbruket och vad betydde det för de som bodde på landet? Nästa stopp är i staden hemma hos Arbetarfamiljen. Vad var det som gällde där, nya regler och normer. Fanns det arbete och möjlighet till försörjning, hur var det med bostäder? Vi avslutar vid Mekaniska verkstaden, en modernare tid där maskinerna är igång och arbetet såg helt annorlunda ut med stämpelklocka och en slitsam arbetssituation.

En interaktiv tidsresa då vi kommer att titta på några livsöden, personer som har eller kan ha bott och verkat i miljöerna. Vi resonerar under resans gång och avslutar med en genomgång tillsammans.

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Koppling till läroplanen

Skolprogrammet Från jordbruk till industri berör flera ämnen som geografi, historia och samhällskunskap och är anpassat efter läroplanen för årskurs 7–9. Klicka nedan för att se centralt innehåll.

Historia

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar…

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Geografi

Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Religion

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Samhällskunskap

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet

Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


Åk 7–9

Upp