Fläskpannkakan och matens ursprung

Var kommer maten ifrån? Tillsammans hämtar vi ingredienserna hos djuren och lagar en pannkaka. För eleverna bli det en välsmakande teoretisk och praktisk lektion som ger nya kunskaper om såväl samtida som dåtida matproduktion.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6

Bokning & Info

Tidsåtgång:

1,5 tim

Pris:

1350 kr

Skicka förfrågan här

Vi hämtar mjölk hos korna vid Skånegården, matar grisarna vid Oktorpsgårder, går till hönshuset och letar ägg och om säsongen tillåter skördar vi även vetet på fältet. Av ingredienserna steker vi en pannkaka samtidigt som vi pratar mer om dagens matproduktion. Vi blandar teori med praktik på ett roligt och lärorikt sätt. Eleverna lär sig bland annat att läsa recept, känna till skillnaden på ekologiskt och konventionellt producerat och vad det är för skillnad på nöt- och fläskkött.

Tips till läraren! Lektionen kan fungera som en introduktion till ett tema inom hållbar utveckling eller matproduktion.

Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Lektionens innehåll

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin och HKK Fsk-Åk3:

  • Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter (BI).
  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa (HKK).
  • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse (HKK).
  • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider (HKK).
Skicka förfrågan här


Åk 4–6


F-klass till Åk 3

Upp