Skolvisning i Statarlängan på Skansen

Skolprogram Fattig och rik

Hur åt, bodde och klädde man sig om man var rik eller fattig? Eleverna får besöka två olika miljöer på Skansen, en som visar hur en rik familj kunde leva och en där familjen haft det sämre ställt.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Maj-juni/aug-sept. Endast för åk 1-3

Tidsåtgång:

1 tim, Kl. 9.30-10.45 och 11-12, mån-fre

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

Lika och olika

Ur barnens perspektiv tittar vi på, och pratar om, hur stora skillnader det kan vara att leva beroende på hur, när och var man växer upp. Några har det gott ställt ekonomiskt medan andra är rika på annat. Vad som är rikedom kan skilja över tid och plats. Vad fanns det för förväntningar på barnen då och hur är det idag? Vi har alla samma rättigheter men möjligheterna skiljer sig åt. I grunden är vi ändå ganska lika. Barnen får själva pröva på, upptäcka och reflektera över skillnader och likheter mellan barns liv nu och då.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Endast för åk 1–3

Målet med skolprogrammet Fattig och rik är att eleverna skapar sig förståelse för hur det kunde vara att leva med olika förutsättningar. Att problematisera begreppen fattig och rik.

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


F-klass–åk 3

Upp