Skolvisning i Statarlängan på Skansen

Fattig och rik

Hur åt, bodde och klädde man sig om man var rik eller fattig förr i tiden? Vi besöker två miljöer på Skansen, en som visar hur en rik familj kunde leva och en där familjen haft det sämre ställt. Ur barnens perspektiv pratar vi om hur stora skillnader det kan vara att leva beroende på hur, när och var man växer upp.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

tisdag-torsdag v. 34-39, starttider: 09.15 och 11.00

Tidsåtgång:

1 tim

Pris:

1050 kr

Skicka förfrågan här

Vad som är rikedom kan skilja över tid och plats. Vad fanns det för förväntningar på barnen förr och hur är det idag? Vi har alla samma rättigheter men möjligheterna skiljer sig åt. Barnen får själva pröva på, upptäcka och reflektera över skillnader och likheter mellan barns liv nu och då.

Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Åk 1–3

Målet med skolprogrammet Fattig och rik är att eleverna skapar sig förståelse för hur det kunde vara att leva med olika förutsättningar. Att problematisera begreppen fattig och rik.

  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


Förskola


F-klass till Åk 3

Upp