Skolvisning i Statarlängan på Skansen

Skolprogram Fattig och rik på Skansen

Vi besöker miljöer som visar hur olika de ekonomiska förutsättningarna kunde vara i vårt land.Vi har alla samma rättigheter men olika möjligheter. Våra liv ser olika ut och det kan bero på var och hur vi växter upp. Vad som är rikedom kan skilja över tid och plats. Ur barnens perspektiv belyser vi skillnader i två olika miljöer.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Maj-juni/aug-sept. Endast för åk 1-3

Tidsåtgång:

1 tim, Kl. 9.30-10.45 och 11-12, mån-fre

Pris:

750 kr

Skicka förfrågan här

Endast för åk 1-3

Kopplingar till det centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen för åk 1-3

Att leva tillsammans.
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer
.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här


F-klass - åk 3

Upp