Krokodil på Skansen-Akvariet

Evolution på Skansen-Akvariet

På Skansen-Akvariet lär vi oss om principerna och grunderna kring evolution. Den här lektionen kan du som lärare använda som startskott eller fördjupning till ditt evolutionsavsnitt med eleverna. Ni kommer dessutom inspireras av den varierande evolutionära mångfalden på Skansen-Akvariet.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Åk 4-6 Särskolan

Bokning & Info

Tidsåtgång:

1 h, start tidigast 10.15

Pris:

1050kr+25 kr/person

Skicka förfrågan här

Häng med in på Skansen-Akvariet där vi går igenom principerna av livets utveckling med hjälp av djuren som bor här. Vi kommer att introducera eleverna till centrala begrepp för evolutionsteorin som artbildning och naturligt urval. Under lektionens gång lär sig eleverna också hur olika organismer kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt.

Skolprogrammet bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Centralt innehåll

  • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett syste­ma­tiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
Skicka förfrågan här


Sär- & Specialskola


Åk 4–6

Upp