Stadskvarteren Skansen

På egen hand Ett bättre liv på Skansen

Syftet med materialet är att eleverna ska reflektera kring konsekvenser av det tidiga 1900-talets industrialisering och vårt levnadssätt idag samt se framtidens möjligheter och utmaningar.

Om Programmet

Målgrupp:

Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Maj-september från kl. 10

Tidsåtgång:

1,5 timme

Pris:

Fri/reducerad entré beroende på säsong

Skicka förfrågan här

Ett bättre liv är uppbyggt som grupparbeten kring de kulturhistoriska miljöerna i Stadskvarteren samt kring åtta olika levnadsöden baserade på autentiskt material. Varje livsberättelse innehåller tre olika uppgifter: ordkunskap‚ frågor att reflektera kring på plats samt diskussionsfrågor‚ vilka bäst görs i skolan.

Studiematerial med lärarhandledning laddas ner här>>

Med hjälp av studiematerial ”Ett bättre liv” delas eleverna in i olika grupper som arbetar med olika teman tex yrkesval, emigration, kommunikationer, genus osv. I materialet finns ordlista och kopplingar till kurs- och läroplaner. Besöket kräver förberedelse i skolan.

Observera att du som lärare bör kontrollera vilka miljöer som är öppna och på vilka tider innan ni planerar besöket. I de öppna miljöerna finns pedagoger, men ni kan inte förvänta er att möta de karaktärer som finns i levnadsödena.

Materialet är anpassat till Lgr 11 ”Skolan skall stimulera elevernas kreativitet‚ nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem”. Det utgår från kursplanerna i historia‚ geografi‚ religion‚ samhällskunskap‚ slöjd‚ fysik‚ teknik och biologi.

Skicka förfrågan här

Upp