Skoldag i Väla skola

Skolprogram En skoldag på Skansen

Magistern eller fröken hälsar er välkomna till Väla skola. Klockan ringer, det är dags att gå in.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Mars-april/sept-okt. Endast för åk 3.

Tidsåtgång:

2 tim, Kl 9.15-11.30 tis-fre mars-april/sept-okt. Även kl 12-14 i april och september.

Pris:

1050 kr

Skicka förfrågan här

Endast för åk 3

I Väla skola är det bäst att alla har läst läxan ordentligt‚ för här blir det både kristendom‚ välskrivning‚ högläsning och naturkunnighet. Kanske genomförs en renlighetsinspektion! När skoldagen är slut kan det hända att ni får titta in i lärarbostaden och se hur det ser ut där...

Både barn och vuxna får nya namn och roller som passar in i tiden.

Efter skoldagens slut samtalar vi om besöket och gör jämförelser mellan att vara barn då och nu.

Skolprogrammet är kopplat till kursplanens mål i skolan t.ex. Skildringar av livet förr och nu i litteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola (SO). Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden (so). Livsfrågor med betydelse för eleven‚ till exempel ont och gott‚ rätt och orätt‚ kamratskap‚ könsroller‚ jämställdhet och relationer (SO). Längst ner på denna sida kan du ladda hem material att arbeta med: texter om skolan i början av förra seklet‚ hemuppgifter och praktiska råd om klädsel.

Lärarhandledning En skoldag vår
Lärarhandledning En skoldag höst

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här


F-klass - åk 3

Upp