Skoldag i Väla skola

Skolprogram En skoldag på Skansen

Bort med skrivböcker och mobiler och fram med griffeltavlan! I Väla skola får ni uppleva en skoldag som den kunde se ut vid förra sekelskiftet. Skolprogrammet finns endast för årskurs 3.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Mars-april/sept-okt. Endast för åk 3.

Tidsåtgång:

2 tim, Kl 9.15-11.30 mån-fre mars-april/sept-okt. Även kl 12-14 i april och september.

Pris:

1200 kr

Skicka förfrågan här

Upplev en skoldag på Skansen

I Väla skola är det bäst att alla har läst läxan ordentligt‚ för här blir det både kristendom‚ välskrivning‚ högläsning och naturkunnighet. Kanske genomförs en renlighetsinspektion! När skoldagen är slut kan det hända att ni får titta in i lärarbostaden och se hur det ser ut där.

Både barn och vuxna får nya namn och roller som passar in i tiden. Efter skoldagens slut samtalar vi om besöket och gör jämförelser mellan att vara barn då och nu.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skoldag i Väla skola Skansen

Material till läraren

För att dina elever ska ha möjlighet att leva sig in i hur det kan ha varit att växa upp i början av 1900-talet är det viktigt att ni har tid till förberedelse i skolan. Berätta om skolan och hur det kunde vara, läs texterna i en av pdf:erna nedan, gå igenom läxorna och sjung psalmen, tala med eleverna om matsäck och hur man kan klä sig för att se gammaldags ut.

Råd och inspiration hittar du här:

Lärarhandledning En skoldag VÅR

Lärarhandledning En skoldag HÖST

​Endast för åk 3

Vårt mål är att eleverna som deltar i En skoldag 1906 ska få en förståelse för hur det kunde vara att gå i skolan för hundra år sedan genom att själva uppleva det. De får jämföra och värdera sina egna livsförutsättningar med de förutsättningar dåtidens barn hade. Eleverna får också prova tidsenliga redskap och metoder som till exempel att skriva på griffeltavla.

  • Skildringar av livet förr och nu i litteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola.
  • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven‚ till exempel ont och gott‚ rätt och orätt‚ kamratskap‚ könsroller‚ jämställdhet och relationer.
Centralt innehåll
Skicka förfrågan här


F-klass–åk 3

Upp