Dvärggetter på Lill-Skansen

Skolprogram Djurens och våra egna känslor (REDE) på Skansen

Barnen får insikt i att djur och människor visar känslor på olika sätt

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Förskola F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Hela året

Tidsåtgång:

1 tim, Kl 9.15-10.30 eller 12-13, mån-fre

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik och är Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial. Vi jobbar med djurinriktade övningar kring djuren på Lill-Skansen och tränar bland annat barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt gentemot djur och människor. Under lektionen får barnen insikt i att djur och människor visar känslor på liknande sätt. Vi funderar även på hur vi kan tolka djurens och människors uttryck. Den här övningen är en omgjord värdegrundsövning ur REDE-materialet* som skräddarsytts just för Lill-Skansen. Med övningen lär sig barnen förstå att djur också har känslor och att olika djur visar känslor på olika sätt. T ex viftar en hund på svansen när den är glad men om du lyfter upp eller klappar en katt som viftar på svansen‚ är risken stor att den rivs eller bits för det är ju kattens sätt att visa att den är arg. Barnen får också fundera kring hur vi människor ser ut i olika känslotillstånd och hur man kan se och förstå hur kompisarna mår. Med övningen får barnen också lära sig att djur påverkas av hur de själva beter sig mot djuren. Vi anpassar övningens svårighetsgrad efter ålder.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här


Förskola


F-klass–åk 3

Upp