Kvinnorättstal på Skansen

Demokrati på Skansen

Med utgångspunkt i historien får eleverna testa och ifrågasätta sina tankar och värderingar kring ett ämne som är lika aktuellt nu som för 100 år sedan: demokrati. Lektionen sker utomhus.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

Åk 4-6 Åk 7-9 Gymnasiet

Bokning & Info

Tid:

v34-46 2021, tis-tors, starttider: 11.30 och 13.00

Tidsåtgång:

1 timme

Pris:

1 050 kr

Skicka förfrågan här

Demokrati har inte alltid varit en självklarhet i Sverige. Men runt sekelskiftet 1900 började olika rörelser opponera sig mot bristen på medborgerliga rättigheter. Med gemensamma krafter skulle man bygga ett gott och rättvist samhälle.

Demokrati! är ett besök för skolan med utgångspunkt i historien om Sveriges väg mot demokrati. Tillsammans testar vi våra egna idéer och värderingar genom övningar‚ diskussioner och ifrågasättande.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Skicka förfrågan här


Gymnasiet


Åk 4–6


Åk 7–9

Upp