Kvinnorättstal på Skansen

Skolprogram Demokrati!

Med utgångspunkt i historien får dina elever testa och ifrågasätta sina tankar och värderingar kring ett ämne som är lika aktuellt nu som för 100 år sedan: demokrati.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

Gymnasiet

Bokning & Info

Tid:

Pga Skansen är stängt går det inte att boka ngn visning. Vi återkommer med info om när det går att boka

Tidsåtgång:

2 tim, tisd-torsd, kl 13-15

Pris:

1200 kr

Sveriges väg mot demokrati

Demokrati har inte alltid varit en självklarhet i Sverige men runt sekelskiftet 1900 opponerade sig frikyrkorörelsen‚ nykterhetsförbunden och arbetarrörelsen mot överheten och samhällsordningen‚ mot bristen på medborgerliga rättigheter och mot den materiella och sociala nöden. Med gemensamma krafter skulle man bygga ett gott och rättvist samhälle.

Demokrati! är ett besök för gymnasiet med utgångspunkt i historien om Sveriges väg mot demokrati. På plats i några av Skansens folkrörelsehus‚ Folkets hus och Nykterhetslogen, testar vi våra egna idéer och värderingar genom övningar‚ diskussioner och ifrågasättande.

Till besöket hör en enkel lärarhandledning som kan laddas ner Lärarhandledning Demokrati >>

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Centralt innehåll

  • Ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt (samhällskunskap A).
  • Kunna förstå hur politiska‚ ekonomiska‚ geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället (samhällskunskap A).
  • Analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser (historia A).

Gymnasiet

Upp