Sveriges väg mot demokrati

Med utgångspunkt i Skansens historiska miljöer undersöker vi hur det gick till när vi för hundra år sedan fick lika och allmän rösträtt. Ett ämne som är lika aktuellt nu som för 100 år sedan!

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

Åk 7-9 Gymnasiet SFI Åk 6

Bokning & Info

Tid:

v.34-39, tisdag–torsdag

Tidsåtgång:

1,5 timmar, med start kl 11.00 och 13.30

Pris:

1 200 kr

Skicka förfrågan här

Allmän rösträtt

Demokrati har inte alltid varit en självklarhet i Sverige. Men runt sekelskiftet 1900 började olika rörelser opponera sig mot bristen på medborgerliga rättigheter. Med gemensamma krafter skulle man bygga ett gott och rättvist samhälle.

Sveriges väg mot demokrati är ett besök för skolan där vi med utgångspunkt i Skansens historiska miljöer undersöker hur Sverige tidigare styrts och hur det gick till när vi för hundra år sedan fick lika och allmän rösträtt. Tillsammans testar vi våra egna idéer och värderingar genom övningar‚ diskussioner och ifrågasättande.

Vi anpassar lektionens innehåll efter gruppens språknivå.

Lektionerna bör bokas minst 1 vecka i förväg.

Lektionens innehåll

Centralt innehåll i kursplanerna som berörs av lektionen.

Historia

Åk 4-6 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Åk 7-9 Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

Gymnasiet Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser.

Samhällskunskap

Åk 4-6 Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Åk 7-9 Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.

Gymnasiet Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut.

- LÄS MER -
Skicka förfrågan här


SFI


Gymnasiet


Åk 4–6


Åk 7–9

Upp