Gråsäl på Skansen

Skolprogram Östersjöns rovdjur

Vilka är de stora rovdjuren i Östersjön och vad äter de egentligen?

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Förskola F-klass - åk 3 Åk 4-6 Särskolan

Bokning & Info

Tid:

Pga Skansen är stängt går det inte att boka ngn visning. Vi återkommer med info om när det går att boka

Tidsåtgång:

1 tim. Kl 10.15-11.15 och 11.30-12.30. 1 klass, max 30 elever/tid. Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

Pris:

900 kr

I Baltic Sea Science Center tittar vi närmare på några viktiga arter i Östersjön och lär oss om deras funktioner i ekosystemet. Vad är en rovfisk, och vem äter vem i havet? Vi går även in på hur vi människor påverkar livet i Östersjön. Lektionen fortsätter med en promenad upp till sälarna, där vi med hjälp av enkla övningar och rekvisita lär oss mer om Östersjöns toppredatorer.

Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Varför är det kostnadsfritt för vissa skolor? Vi har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde; Stockholm och Huddinge kommun.

Det gäller både kommunala skolor och friskolor. OBS! Ej SFI, komvux och folkhögskola.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Förskolan

I Förskolan vill vi väcka en nyfikenhet, intresse och fascination för Östersjön. Vi anpassar lektionen efter gruppens förutsättningar och önskemål.

- LÄS MER -

F-klass - Åk 3

I F-klass - Åk 3 lär vi oss känna igen några av Östersjöns invånare, bland annat torsken, laxen, sälen och tumlaren. Vi undersöker vem som äter vem och pratar om hur allt hänger ihop och hur vi människor påverkar Östersjön. Vi avslutar med ett besök hos sälarna. Lektionen anpassas efter gruppen.

Centralt innehåll

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin (NO):

 • Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
- LÄS MER -

Åk 4-6

I Åk 4-6 lär vi oss känna igen några arter i Östersjön, bland annat torsk, lax, plattfiskar, plankton och tumlare. Vi tar reda på vem som äter vem i en näringsväv, och utforskar de olika arternas livsmiljöer. Vi berör även människans påverkan på livet i Östersjön. Vi avslutar med ett besök hos sälarna, där vi lär oss mer om Östersjöns toppredatorer. Lektionen anpassas efter gruppen.

Centralt innehåll

Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologin:

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
- LÄS MER -

Grundsärskolan

Vi anpassar lektionen efter gruppens förutsättningar och önskemål.

Centralt innehåll

Lektionen berör följande centrala innehåll inom de naturorienterande ämnena:

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur.
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. (Åk 7-9)
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. (Åk 7-9)
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. (Åk 7-9)
- LÄS MER -

Särskolan


Åk 4–6


Förskola


F-klass–åk 3

Upp