Lejontamariner på Skansen-Akvariet

Skolprogram Biologisk mångfald – Skansen-Akvariet

Varför måste man bevara arter när det finns så många?

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Åk 7-9

Bokning & Info

Tid:

Pga Skansen är stängt går det inte att boka ngn visning. Vi återkommer med info om när det går att boka

Tidsåtgång:

2 tim, Kl 10.15 eller senare, mån-fre

Pris:

1200 kr+20 kr/pers

Det upptäcks nya arter varje år‚ ibland till och med apor‚ samtidigt som många arter försvinner. Vi går till Skansen-Akvariet och tittar på de djur som lever i regnskog, ökenlandskap och på korallrev. Djuren har olika lösningar på samma problem, att överleva och att få ungar och vi tittar på mångfalden av utseenden och anpassningar till den miljö de lever i. Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Vi avslutar med att klappa en boaorm.

Visningen berör följande centrala innehåll inom biologi:

- Lokala ekosystem och hur de undersöks utifrån ekologiska frågeställningar. De lokala ekosystemen i jämförelse med globala ekosystem. Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.

1050 kr + 20 kr/person i entré till Akvariet

Visningarna bör bokas minst 3 veckor i förväg.


Åk 7–9

Upp