Roslagsfår på Skansen

Biologisk mångfald

Visste ni att biologisk mångfald är nödvändigt för allt liv på jorden? Med utgångspunkt hos Skansens djur lyfter vi olika aspekter kring vikten av biologisk mångfald. Lektionen är kostnadsfri.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

Åk 4-6 Åk 7-9 Åk 3

Bokning & Info

Tidsåtgång:

45 minuter

Pris:

kostnadsfri

Skicka förfrågan här

Genom ett besök hos Skansens djur får vi veta varför den biologiska mångfalden är viktig, vad som kan hända om den minskar och hur vi alla kan hjälpa den på traven. Tillsammans pratar vi om ekosystem, näringsvävar, ekosystemtjänster och bevarandearbete.

Hur?
Svårighetsgraden anpassas till respektive klass och lektionen kan ske fysiskt på Skansen eller digitalt, direkt från ert klassrum. Lektionen sker då via Teams eller annan digital plattform som passar er.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är ett ord som används för att beskriva variationsrikedomen mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Enkelt förklarat är det alla former av liv på jorden och deras livsmiljöer.

Den biologiska mångfalden kan mätas på många olika sätt: över hela jorden, i Sverige, i ett bostadskvarter eller i en vattenpöl. På vissa platser är den biologiska mångfalden naturligt stor och på andra naturligt liten. Men all biologisk mångfald är viktig, för när den biologiska mångfalden minskar rubbas balansen i ekosystemen.

Skicka förfrågan här


Sommartips för fritidsklasser


Digitala lektioner


Åk 4–6


Åk 7–9


F-klass till Åk 3

Upp