Skolprogram Barn i stan på Skansen

Med stöd av sagans värld, och med utgångspunkt i barnens perspektiv besöker vi stadskvarteren på Skansen. Upplev både skillnader och likheter i staden förr och nu. Vi besöker två historiska miljöer, kopplade till Madicken och Elsa Beskows färgglada tanter och farbror Blå. Vi går på upptäcktsfärd, gissar yrket samt leker på gården. Hur bodde barnen, Vad lekte de? Vad hade de för kläder? Fanns de lekplatser och djur? Vi avslutar med att tala om Barnkonventionen och barns rättigheter idag.

Om Programmet

Ämnen:

Levande historia

Målgrupp:

F-klass - åk 3

Bokning & Info

Tid:

Mars-april/okt. Endast för åk 1-3

Tidsåtgång:

1,5 tim, Kl 9.30-11.15, mån-fre

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

Endast för åk 1-3

Skolprogrammet är kopplat till det Centrala innehållet i samhällsorienterande ämnen.
Att leva tillsammans.
- Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur‚ sånger och filmer‚ till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
Förskolans strävansmål
- Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Skapande skola

Skansen har arbetat med Skapande skola-samarbeten sedan starten 2008. Nu har dock förutsättningarna förändrats. Det är Kulturrådet som beslutar och fördelar medlen för Skapande skola.

De har nu reviderat riktlinjerna för ansökningar och beviljar endast medel till estetiska lärprocesser tillsammans med professionella konstutövare.
Det kan Skansen i nuläget inte erbjuda.

Har ni idéer och förslag på hur vi tillsammans med professionella konstutövare kan göra samarbeten så tar vi tacksamt emot dem. Maila i så fall bokning@skansen.se.

Digitalt berättande

Vill du kombinera historia och djur med film och animation? Mediepedagogisk Centrum har utrustning och kunskap kring media och Skansen har djur och natur samt unika historiska miljöer. Tillsammans kan vi skapa nya uttryck efter era behov och läroplanens kunskapskrav. Se exempel på skolsamarbeten med digitalt berättande här >>

Förslag på upplägg för olika årskurser. Besöken kan göras med eller utan digitalt berättande.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Skicka förfrågan här


F-klass - åk 3

Upp