Skolprogram BSSC Östersjön och människan

I den här lektionen tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar.

Om Programmet

Ämnen:

Djur och natur

Målgrupp:

F-klass - åk 3 Åk 4-6 Åk 7-9 Särskolan Gymnasiet SFI

Bokning & Info

Tid:

Hela året

Tidsåtgång:

1,5 tim. Max 16 elever. Kommer du med en helklass, boka in 2 tillfällen. Kl 9-10.30, 2 halvklasser per tid. Från 1 oktober erbjuder vi denna visning både kl 9-10.30 samt kl 13-14.30.Bokningsbart för åk 6-9 samt gymnasium måndag-fredag.För F-klass -åk 5 tisdag och torsdag fm. Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

Pris:

900 kr

Skicka förfrågan här

Havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. I den här lektionen tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar. Hur har problemen i Östersjön uppstått? Vad kan vi göra åt det? Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna uppleva livet i Östersjön. Lektionen ger en överblick över Östersjöns problem, och är en grund för fördjupade moment på BSSC eller i skolan kring engagemang och hållbar livsstil.

Kostnadsfritt för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.
Varför är det kostnadsfritt för vissa skolor? Vi har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde; Stockholm och Huddinge kommun.

Det gäller både kommunala skolor och friskolor.
OBS! Ej SFI, komvux och folkhögskola.

Skolprogrammen bör bokas minst 3 veckor i förväg.

Se filmen om skolverksamheten på Baltic Sea Science Center

Skicka förfrågan här


SFI


Särskolan


Gymnasiet


Åk 4-6


Åk 7-9


F-klass - åk 3

Upp