Skogaholms kök

Denna plats är för närvarande inte öppen för besökare

Sparad som favorit Spara som favorit

Skogaholms köksflygel

Köket på Skogaholm ligger i en egen flygel. Det fanns alltid en risk för brand med spisar och ugnar och för att minimera den risken låg köket inte inne i manbyggnaden. I köksflygeln finns rader med bruksporslin, arbetsbänkar, redskap och den stora spisen. Här bodde också tjänstefolk. Här börjar du också om du vill boka in dig på en av visningarna i stora huset.


Skogaholm med park