Fotografi av tavla på Artur Hazelius

Skansens historia

Skansen är världens äldsta friluftsmuseum som grundades år 1891 av Artur Hazelius och öppnade för gäster den 11 oktober. Hans motto var "känn dig själv”, för Hazelius betydde dessa ord att det enbart genom att känna till vår historia är möjligt att verkligen känna oss själva.

Namnet Skansen kommer troligen från den militära skans som prins Karl-Johan lät uppföra åt prins Oskar på 1810-talet. När Artur Hazelius fick överta marken kallades området redan för Skansen.

Ett levande museum

Artur Hazelius var en språkforskare, lärare och folkbildare. Under sina resor runt om i Sverige insåg han att det gamla bondesamhället höll på att försvinna. Det byggdes fabriker och sågverk, jordbruket mekaniserades och det drogs järnvägar kors och tvärs genom landet. Många människor flyttade från landsbygden till städerna.

Syftet med Skansen var att visa hur människor bott och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid. Hazelius ville visa byggnader, växter och djur från hela Sverige – från norr till söder.

På våren 1891 fick Hazelius köpa en bit mark uppe på Skansenberget och redan på hösten samma år öppnades Skansen för allmänheten. Här uppfördes och inreddes byggnader från olika delar av Sverige. Till att börja med befolkades husen av dockor i naturlig storlek, klädda i folkdräkt, men de ersattes snart av levande "kullor" i tidstypiska kläder. Hazelius ville att Skansen skulle vara ett levande museum, där spinnrockarna snurrade och vävstolarna dunkade i stugorna.

Naturligtvis skulle det också finnas djur. Husdjur ingick i livet i det gamla bondesamhället och vilda nordiska djur som levde i skogarna och på fjällen var också en del av tillvaron. Hazelius tog emot en del djur i gåva och några av dessa var exotiska djur. Det stämde inte överens med att visa ett Sverige i miniatyr, men Hazelius förmodade att publiken nog gärna skulle betala för att se de exotiska djuren och lät dem stanna.

Under årens lopp har cirka 150 kulturhistoriska byggnader flyttats hit från nästan hela Sverige. Tonvikten ligger på hus från 1700- och 1800-talen, men tidsmässigt kan du röra dig från 1400-talets slut till tiden omkring 1930. Äldst är det norska Vastveitloftet från 1300-talet, hitflyttat 1901 under unionstiden med Norge och den yngsta miljön är Folkets hus från 50-talet. Skansen bestånd av byggnader utökas fortfarande och det senaste kulturhistoriska tillskottet är Järnhandlarhuset, vilket är en kopia på ett hus som fortfarande står på plats i Hudiksvall. Det öppnades för allmänheten 2005. 2019 invigdes en helt ny anläggning på Skansens om handlar om Östersjön. På BSSC kan besökare både se Östersjöns fiskar och miljöer under och över utan, ta del av en omfattande interaktiv utställning om miljöproblem och andra utmaningar som det här innanhavet möter och se film om Östersjön. Här finns också ett laboratorium för skolklasser.

Hazelius tankar lever vidare – i hela världen

År 1892 flyttade Artur Hazelius in i Gula huset på Skansen där han bodde fram till sin död 1901, då begravdes han även på Skansen. Efter Hazelius död har hans tankar och idéer levt vidare på Skansen. Dessutom har Skansen haft ett stort inflytande på museer av liknande slag även i flera andra länder, främst i Europa och i USA. I flera östeuropeiska länder betyder ordet skansen faktiskt friluftsmuseum.

– Läs mer –

Om Skansen

Upp