Sparad som favorit Spara som favorit

Skansen - en kronologi

Den 11 oktober 1891 slår Skansen upp portarna för allra första gången. Då ligger ingången på den väg som går upp förbi Röda längan i Stadskvarteren. Skansens område är mycket litet jämfört med dagens stora park. Sen utvidgas området raskt genom både gåvor och inköp av land och fram emot sekelskiftet börjar den park som finns idag att ta form.

Skansens historia

Idén till Skansen växer fram ur tidens intresse för traditioner och sedvänjor. Redan 1873 öppnar Skansens grundare Artur Hazelius ett museum på Drottninggatan i Stockholm, den Skandinavisk-Etnografiska samlingen. Här visas tablåer som skildrar livet förr. Hazelius tar med sig några av tablåerna till världsutställningen i Paris 1878 där de blir mycket uppmärksammade och omskrivna.
På våren 1891 får Hazelius möjlighet att köpa en tomt på Skansenberget.

Kronologi 1891 - nutid

På hösten den 11 oktober 1891 öppnar friluftsmuseet Skansen för besökare. Då finns de första byggnaderna på plats. Hazelius sätter igång ett intensivt anläggningsarbete på det kala Skansenberget. Enorma mängder matjord forslas upp på området, och otaliga träd och buskar planteras under de första åren.
18 november 1892 köper Hazelius området runt Bredablick vilket sexdubblar Skansens yta.
1892-1895 uppförs Bollnässtugan, Fatburen, Håsjöstapeln och Hällestadsstapeln. I husen arbetar dalkullor som vandrar ner från Dalarna på vårarna för att arbeta på Skansen och på andra platser i Stockholm. De är klädda i traditionella dräkter och kan berätta hur man levde i Sverige förr i tiden.
1895-96 uppförs Oktorpsgården, Swedenborgs lusthus och Laxbrostugan på Skansen.
I januari 1897 ger kungen, Oscar II, Skansens grundare en välkommen present, en bit av det branta bergspartiet mot Lejonslätten. Gåvan gör det möjligt för Hazelius att uppföra en ny entré med en monumental fasad mot den Allmänna konst- och industriutställningen -Stockholmsutställningen - som samma år besöks av 1,5 miljoner besökare. Byggandet av Bergbanan inleds för att underlätta att besökare från Stockholmssutställningen också besöker friluftsmuseet Skansen.
Efter Stockholmsutställningen skänks Bragehallen och Skånska Gruvan till Skansen. Kungen donerar ytterligare mark ner mot Rosendalsvägen.
1901 köper Skansen Tivoliområdet - området med nuvarande Sollidenscenen, Sollidenrestaurangen och Galejan. Artur Hazelius avlider hastigt 27 maj.
1903 Den första julmarknaden hålls på Skansen.
1920-talet Under de inledande åren samlas en rad byggnader från olika delar av Sverige och mot slutet av 20-talet får Skansen byggnader från stadsdelen Södermalm i Stockholm då staden växer och nya moderna hus ersätter de gamla omoderna och trångbodda kåkarna.
1938 byggs den nya huvudingången och rulltrappan installeras - på den tiden Europas längsta. 1938 byggs också den första Sollidenscenen.
1964-78 Under dessa år uppförs miljöer som berättar om folkrörelserna i Sverige. Folkets Hus invigs av statsminister Tage Erlander 1964, Ordenshuset, nykterhetsrörelsens hus, invigs 1966 och Missionshuset 1978.
1988 byts Bergbanan ut mot en modernare modell.
1991 skapas fabriksområdet nedanför Glasbruket i Stadskvarteren. Här uppförs Snickerifabriken och Mekaniska verkstaden.
1997 flyttas två kolonistugor från Tantolunden och två nya odlingslotter skapas.
1998 invigs nya Björnberget.
2005-06 I slutet av backen ner genom Stadskvarteren kan man nu gå in i Järnhandlarhuset med Järnhandeln, Järnhandlarbostaden och Konsumbutiken.
2009 får visenterna och vildsvinet ett större hägn.
2012 står bygget av nya Lill-Skansen klart. Det är hem för nordiska små djur och sällskapsdjur. I ett annex finns klassrum för undervisning och en liten butik. Lill-Skansen är öppet året runt.
2013 byggs Sollidenscenen om och återinvigs.
2014 utanför det gamla Elefanthuset, som numera kallas Vårt Afrika, bor en grupp guerzaapor som den här sommaren får ett stort nytt utehägn.
2015 Vid Kornladan finns hägnet för älgarna och det här året byggs det ut så att älgarna får mer yta att röra sig på och besökarna en ny utsiktsplats med information om älg.
2019 invigs Baltic Sea Science Center - ett kunskapscenter om Östersjön med akvarier, utställning om miljöutmaningar och klassrum för undervisning. Samma år rustas Galejanområdet upp.

Upp