Skansens övergripande verksamhet

Din gåva finansierar bland annat följande

Skansen – ett spännande klassrum med 92 skolprogram
Våra program har både kulturhistorisk och zoologisk inriktning. Kunskapsförmedling på ett roligt sätt, där barnen prova på och uppleva, är en viktig del i vår verksamhet. Programmen finns från förskoleklass till gymnasienivå, och finns även program anpassade för grupper som behöver lite extra när dom är på sitt besök.

Skansen på egen hand
Ett programstöd för att lära sig mer under egna vandringar. Med bra handledning och möjlighet att få instuderingsmaterial i förväg, kan lärare och grupper själva uppleva våra miljöer. Detta är även ett bra komplement till våra bokade pedagogiska program.

Barnens Skansen
En av våra viktigast målgrupper är barnen, den generation som ju ska förvalta vårt kulturarv och våra historier. Inte minst i våra skolprogram möter vi tusentals barn per år, men även på Lill-Skansen där barnen får en förståelse för hur allt hänger ihop – kretslopp, djur, människa och husdjuren förstås. Under sommarmånaderna har vi en egen teater med föreställningar som på ett lustfyllt sätt gestaltar samspelet för barn och föräldrar. Under denna framförs också det uppskattade programmet Barnens Allsång. Utöver detta har vi även en egen cirkusskola samt särskilda skollovsprogram för barn och unga.
1900 programpunkter
På Skansen finns det möjlighet att delta i allt från den enklaste korvgrillningen till Allsång på Skansen – vår ambition är att det ska finnas något för alla. Grilla över öppen eld, hugg ved vid Statarlängan, lyssna på en berättelse med folktro och magi eller dansa på vår egen ”folkparksscen” Galejan.

Lära och förstå genom att uppleva
Upplevelser är ett viktigt inslag i vår verksamhet, ett välkänt och mycket uppskattat exempel på det är våra marknader. Under dessa dukas det upp i hus och gårdar med dåtidens julbord och påskpynt, och på höstmarknaden präglas stämningen av sekelskiftet 1900. Ett stort antal aktörer medverkar i tidstypiska kläder och säljer kvalitetsprodukter med anor från förr. I verkstäderna visar hantverkare sina förmågor, folkmusik och ringdanser är alltid närvarande som levande traditionsbärare och boskapsdjuren i sina hagar förstås.

Hantverk och slöjd
Fönsterrenovering på tidstypiskt vis, tunnbrödbakning och klädhängartillverkning är bara några exempel på de kurser Skansen anordnar. Intresset för att själv lära sig olika hantverk ökar för varje år och är en viktig ingrediens i att förmedla gamla traditioner, bevara mönster och metoder.

Djuren på Skansen
Skansens zoologiska avdelning har ett viktigt uppdrag som handlar både om att visa vilda nordiska djur, men också om att utveckla informationen kring hotade djurarter och att bidra till att bevara hotade djurarter. Tillsammans med andra institutioner deltar vi i artbevarande projekt och sätter även upp egna. Information om djurens levnadssätt och vanor berättas bland annat under matningsturerna. Här handlar det exempelvis om vilken roll djur i fångenskap spelar – både att lära oss människor om djurens roll i naturen, men också att bevara hotade arter och forska på hur miljöförändringar påverkar djuren.

Upp