Apollofjäril

Skansen samarbetar med Naturfotograferna i vandringsutställning

Den 12 augusti invigs utställningen ”Vinnare och förlorare i svensk natur” på Strandvägskajen 19 i Stockholm. Utställningen består av storskaliga dokumentära fotografier och vill uppmärksamma de globala och inhemska hoten mot naturen och hur de påverkar våra vilda djur.

Biologisk mångfald är en av vår tids viktigaste frågor. Idag är närmre en miljon arter på väg att försvinna och forskare är eniga om att vi lever i det sjätte massutdöendets tid. Men samtidigt som många arter är hotade idag så syns andra arter på stark återmarsch. Fotoutställningen visar 35 svenska djurarter som idag kan klassas som vinnare eller förlorare i svensk natur. Som brunbjörnen, som efter att arten fridlysts, åter blivit livskraftig i stora delar av landet eller brushanen som helt försvunnit från södra Sverige.

Utställningen invigs fredagen den 12 augusti, kl 13.00 av Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholms Stad. Utställningen är öppen för allmänheten 24 timmar om dygnet och är belyst under dygnets mörka timmar. Utställningen finns på plats till och med måndagen den 26 september 2022.

Deltagande fotografer i utställningen inkluderar kända namn som Brutus Östling och Staffan Widstrand, nestorn Jan Grahn, 90 år fyllda, och en av föreningens yngsta medlemmar, Isabella Chowra.

Under hela utställningsperioden finns pedagoger från Skansen på plats för att ge guidade visningar till skolklasser och svara på frågor från den intresserade allmänheten.

Visningen för skolklasser är kostnadsfri och pågår i en timme. I visningen ingår även entré för hela klassen till Skansen.
Läs mer och boka visningen Vinnare och förlorare i svensk natur – en lektion om biologisk mångfald.

Utställningen, som är skapad av fotografer från föreningen Naturfotograferna, har turnerat runt Sverige och kommer nu till Stockholm i samarbete med Skansen och Stockholms kulturfestival.

Projektet Vinnare och förlorare i svensk natur har möjliggjorts genom bidrag från Postkodstiftelsen.


Nyheter

Upp