Rosengården på Skansen

Skansen och våra vänner pollinatörerna

Skansen är en del av Surrande parker och trädgårdar, ett projekt för att gynna våra pollinatörer. Projektet drivs av Swedish Society of Public Parks & Gardens och i samarbete med föreningen Svenska Bin och Pollinera Sverige för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen. Vid våra växthus kan ni läsa mer om pollinering och vi säljer fröpåsar i Skansenbutiken för att inspirera att själva gynna pollinatörer i egna odlingar. Pollineringsveckan pågår 19–27 maj. Men fröpåsar och information hittar du hela sommaren hos oss.

Pollinatörerna ger oss frukt och bär

När bina samlar nektar och pollen som mat till sig själva flyttar de samtidigt pollen mellan blommorna – det kallas pollinering. Även fjärilar, skalbaggar och flugor bidrar till detta. Alla frukt- och bärblommor behöver besök från både honungsbin, humlor och solitärbin för att utvecklas på bästa sätt.  Ju fler besök desto större och saftigare blir skörden.

Mångfalden ger liv

Om du vill ha många pollinatörer som hjälper dig i trädgården ska du se till att det under hela säsongen blommar något som de kan livnära sig på. När du skapar en levande och giftfri trädgård och bjuder in insekterna så får du samtidigt hjälp av dem med att pollinera dina växter.

Förutom att spara vilda växter som maskros, klöver och hallon kan du plantera krokus, vallört, vallmo, gurkört, honungsfacelia, nepeta, scilla, lucern, sötväppling, bolltistel, kärleksört och höstaster.  Kryddväxter är också populära, som t ex lavendel, timjan, mynta och andra. Bland träd och buskar är sälg, pil, hassel, snöbär, lönn och lind några favoriter. 

Tre tips på hur du gynnar pollinatörerna

  1. Se till att det finns grunda vattenskålar med stenar att landa på. Bina behöver dricka – vissa är väldigt törstiga!
  2. Städa inte bort allt ris, ved och löv, spara lite i utkanterna av trädgården – det är där det finns liv!
  3. Klipp inte hela gräsmattan. Klöver och maskros är pollinatörernas levebröd, och de blommar klart där gräset har fått växa till äng eller öar. 

Upp