Saemien Sïjte på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Saemien Sïjte

En familj spenderar sina somrar i Jämtland. Timmerkåtan har blivit sommarstuga som familjen ärvt från farföräldrarna. Saemien Sijte berättar om samiskt liv, identitet och kultur.

Samerna är ett av världens urfolk och det enda i Europa. Av världens befolkning tillhör ca 370 miljoner människor i 90 länder ursprungsfolken och utgör därmed 5% av jordens befolkning.

Samer bor i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Detta stora landområde kallas för Sápmi. Sápmi breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvön i öster till svenska landskapet Dalarna i söder. Sápmi som begrepp innefattar både landet Sápmi och folket samerna.

Saemien sïjte är från Jämtland, med undantag av Njallan, boden i renhägnet, som kommer från Norrbotten. Omgivningen består av en fjällnära natur med renhägn och renar.

Mer information finns på samer.se

Läs mer om Saemien Sïjte på DigitaltMuseum
1946 fram till idag

Upp