Samiska spår i Mellansverige

Läs mer om de samiska spåren och det samiska hantverket i Mellansverige.

Samernas historia har ofta osynliggjorts i historieskrivningen på grund av okunskap, men också av rådande värderingar. De ”äkta” samerna ansågs vara nomadiserande renskötare och inte bofasta hantverkare. Fast spåren av hantverkarna finns kvar för den som har kunskap att se dem. I föremål och hantverksprodukter, i uppteckningar, i arkeologiska lämningar och i ännu inte undersökta historiska källmaterial. På DigitaltMuseum berättar Fil. Dr. Gunilla Larsson om det samiska hantverkets spår i Mellansverige.

Upp