Stadskvarteren, Skansen

Samarbeten genom tiderna

Här följer en lista på en bråkdel av de  privatpersoner, organisationer och företag  som genom tiderna stöttat och bidragit till Skansens utveckling:

Aftonbladet
Alverbäcks Blommor AB
Azienda Autonoma Turismo, Siracusa
AssiDomän
Arvid Nordqvist AB

Bacou-Dalloz
Banankompaniet
Bancos Kulturfond
Bengt och Lotta AB
Bergianska trädgården
Bror Janssons Svets och Plåtslageri
Bruksförvaltare A Olsson, Husum
Bokbindare E Östergren, Stockholm

CC Höganäs
Carl Malmstens Centrum för Träteknik och Design vid Linköpings universitet
Cementa
Civilförsvarsförbundet
Cloette
Cramo

Dagens Nyheter
Djurvårdare J Björklund, Stockholm
Doktorinna Elvira Kruse
DISAB
Djurgymnasiet i Stockholm
Djurgårdsförvaltningen
Djurvårdare C O Andersson, Stockholm
Direktör H Gerlach, Varberg

Elektroskandia
Engvall o. Claesson
Eldare G W Hultman, Stockholm
Eskilstuna Kulturbeslag
Einar Lauritzen

Fiat/Italienska Bil AB
Fiskars AB
Fru Laura Fitinghoff, Stockholm
Flinks Järn
Fru Lydia Molander, Stockholm
Fogelströmska gymnasiet
Framtidens Kultur
Friluftsfrämjandet
Fruktbudet
Fundia
Föreningen för bevarandet av Asplunds G:a Järnhandel
Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar
Fröken Anna Hammar, Stockholm
Fil. licentiat Gunnar Hazelius, Uppsala
Fodermarsk J F Zettergren, Stockholm
Friherre C Leuhusen, Stockholm
Friherrinna Olga Marks von Würtemberg, Långvik
Fröken Ida Schröder, Stockholm
Fru A Strandmark, Vessigebro

Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum
Graninge AB
Grosshandlare G Beijer, Malmö
Grefve Erik Lewenhaupt, Näsby

Herr R Almqvist, Svenljunga
Hill’s
H M Konungen
Herr B Barney, Göteborg
Harriet Tengberg
Handlande R Unné, Kristianstad

ICA Handlarna Öst AB
IOGT-NTO
Italienska Kulturinstitutet
Inspektor C F Segerbrand, Tykö, Finland

Jakobsbergs gymnasium
Jordbruksdepartementet
Järfälla gymnasier YTC
Jernarbetarnas verkstadsklubb
Järnhandelns intresseförening

Kyrkoherde E D Heüman, Stockholm
Karl Jungberg & Co
Katarina ställning
Kista gymnasium
Kammarherre S S:son Flach, Stockholm
Koloniträdgårdsförbundet
Konsumentföreningen Stockholm
Kungliga Operan
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Kapten Th Morsing, Stockholm

Lindt & Sprüngli
Litografklubbens arkiv
Lokaltidningen Mitt i AB
LRF
Länsarbetsnämnden
Länshemslöjdkonsulenterna i Stockholms län

Malin Kumerius
Maxit AB
Monark
Movium

NCC
Naturvårdsverket
Norab Bygg och Allservice AB
Nordiska Kompaniet
Nordströms Trä
Norges ambassad

Optiroc

Postmuseum
Pyrotekniker J Törner, Stockholm
Patron J E Lindgren, Gräsögård, Öregrund
Professor G Gustafsson, Kristiania, Norge
Professorska Freja Smitt, Stockholm
Protokollsekreterare A Looström, Stockholm

Riksantikvarieämbetet
Rädda barnen

Saint-Gobain Isover AB
Samfundet Nordiska museets och Skansens Vänner
SAAB
SAMP
Serologiska Institutet
Skanska
Skogssällskapet
Skogsvårdsstyrelsen
Sprutab
St. Martins gymnasium
Sten Modéer
Stiftelsens Friends
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Stockholms Borgargille
Stockholms Hantverkarförening
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Stockholms Läns Hembygdsförbund
Stockholms Miljöförvaltning
Stockholms universitet
Studiefrämjandet
Stödföreningen Gershedens Folkets Hus
Sveaskog
Svensk Formteknik
Svenska Betongföreningen
Svenska Beskickningen i Reval
Svenska Hvaloljefabriken
Svenska Kyrkan i Stockholms Stift
Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Svenska Mobilkranföreningen
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Rovdjursföreningen
Stadskassör G Dahlerus, Stockholm
Svenska Samernas Riksförbund
Sveriges Radio Berwaldhallen
Sveriges Television
Swedish Match
Säwe
Studerande F Wernstedt, Ingelstad
Sjökapten C Wingren, Oskarshamn

Teknolog O Karlberg, Stockholm
Tjäders Fröhandel
Trygg-Hansa
Tandläkare O Reuterswärd, Boston, USA

Viltskadecenter

Virserums Möbelindustrimuseum
Vaktmästare L G Jarl, Stockholm

WWF

Åkessons AB

Upp