En man läser ett dokument för en flicka

Frågor & svar om säsongsanställning

Under maj - september flerdubblar vi antalet medarbetare på Skansen. Här hittar du frågor och svar gällande säsongsanställning hos oss.

Hur gammal måste jag vara för att ha möjlighet att jobba Skansen?

På grund av arbetsuppgifter och arbetstider måste du vara minst 18 år. Detta med undantag för arbete som vallare, då det dock krävs att du som söker har påbörjat en relevant gymnasieutbildning med naturbruksinriktning.

Hur ser personalbehovet ut?

Vår högsäsong är mellan maj – september. Till den perioden anställer vi ungefär 400 säsongsmedarbetare och många av dessa är återvändare. Vi söker flera olika yrkeskategorier, framförallt museipedagoger, entrévärdar, butiksförsäljare, lokalvårdare och djurvårdare. Har du möjlighet att arbeta under maj och september ökar dina chanser att få jobb.

Hur gör jag för att söka jobb på Skansen?

Vi annonserar alltid ut lediga tjänster på vår hemsida och du söker via våra annonser. Vi har ingen möjlighet att ta emot spontana intresseanmälningar eller öppna ansökningar.

När rekryterar Skansen säsongsmedarbetare?

Vi annonserar vanligtvis i februari på vår hemsida. Rekryteringen pågår under februari – mars och avslutas under april.

Vad får jag för utbildning som säsongsmedarbetare?

Du får en introduktion på den arbetsplats där du kommer att jobba. Dessutom får du gå Skansenpasset. Det är Skansens gemensamma introduktionsutbildning på 1 dag för alla som jobbar inom Skansens område.

Är det svårt att få ledigt?

Ja. det är svårt att få ledigt eftersom att det är under högsäsongen som vi har som mest att göra på Skansen. Självklart försöker vi i så stor utsträckning som möjligt tillgodose ledighetsönskemål, men ta inte för givet att det går.

Vad är semesterersättning?

Du får inga betalda semesterdagar, utan istället får du en semesterersättning som betalas ut efter varje arbetad månad. Om du är anställd längre än 3 månader har du rätt till obetalda semesterdagar. Ange gärna i din ansökan om du har önskemål om obetald semesterledighet.

Vad får jag för lön som säsongsmedarbetare?

Lönen varierar beroende på din ålder och om du tidigare har arbetat på Skansen. Timlönerna regleras i kollektivavtal mellan Skansen och de fackliga organisationerna: SACO, SEKO och ST.

Hur ser arbetstiderna ut?

Arbetstiderna skiljer sig beroende på vilken avdelning du arbetar på. Generellt följer arbetstiderna Skansens öppettider som är 7 dagar i veckan, dag- samt kvällstid. Midsommar är en av våra största besökshelger då många är i tjänst.

Skansen värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, språk, kultur och livserfarenhet till våra tjänster.

Upp