Sparad som favorit Spara som favorit

Runstenarna

Intresset för forntiden och att samla ”fornsaker” är stort runt sekelskiftet 1900 när nationalstaten Sverige är under uppbyggnad. Skansens grundare Artur Hazelius flyttade fyra runstenar från 1000-talet till Skansen.

Vikingatidens runstenar är nästan alla minnesstenar efter döda anhöriga, ofta en man som dött i strid eller på en långväga resa. De flesta restes under sista århundradet på 1000-talet. Runorna var vikingarnas skrivtecken. Man vet inte om alla människor kunde läsa runskrift men troligen kunde vikingatidens människor det.

Runorna höggs oftast ut av runristaren med en bred mejsel. Orm- eller drakslingor är exempel på en djurornamentik som under hela järnåldern dominerar utsmyckningen av på allt från silverbroscher till träsniderier på vikingaskepp liksom på runstenar.

Runstenar finns i hela Norden – Sverige, Norge och Danmark men runskrift finns också överallt där vikingarna reste. De flesta runstenar finns i Sverige där man funnit mer än 2500 stycken.

Många runstenar som är kända från äldre uppteckningar kom att återanvändas som byggnadsmaterial. Uppförandet av kyrkor och andra byggnader brukar ofta utpekas som en huvudorsak till runstenarnas försvinnande.

Runstenarna på Skansen

Hanstastenen är från Hägerstalund (tidigare Hansta) i Spånga, Uppland. Texten lyder ”Gärdar och Jorund låtaresa dessa stenar till minne av sina systersöner Ärnmund och Ingemund”.

Lingastenen kommer från Linga i Överjärna socken, Södermanland. ”Helgulv reste denna sten till minne av Rorfast, sin svåger, Disa till minne av sin broder”.

Norslundastenen kommer från Norslunda i Norrsunda socken, Uppland.”Kylving och Stenfrid och Sigfast läto resa denna sten efter Östen, Gunnars son ...Gud hjälpe hans själ”.

Ölstastenen är från Ölsta i Gryta socken, Uppland. ”Björna, Ödulv, Gunnar, Holmdis läto resa denna sten efter Ulv, Ginnlögs man. Och Åsmund högg”. Den är målad som man tror att runstenarna ursprungligen såg ut.


1870-1913

Upp