Dagen i urval
 • Ponnyridning

  Ponnyridningen utgår från Bredablicks torn

 • Sälar, sill och visselpipor

  Matning av gråsäl vid övre sälbassängen

 • Dagens djur på Lill-Skansen

  Välkommen till Lill-Skansen

 • Kyrkhultstugan

  Kyrkhultsstugan återinvigd!

 • Temadagar i Saemien Sijte

  Vi berättar om samisk kultur och identitet.

 • Sång- och danslek

  Sång- och danslek med barn för barn

 • Folkdans med Skansens folkdanslag

  Uppvisningar med Skansens folkdanslag

 • Bollnässtugan

  Helgdagshus för glädje, sorg och katekesförhör

 • Statarlängan

  Den sista familjen bodde i Statarlängan i 50 år.

Alltid på Skansen
 • Skansenbutiken vid huvudentrén

  Skansenbutiken, alla dagar 11–19

 • Skansen-Akvariet

  Skansen-Akvariet, alla dagar 10–19

 • Lill-Skansen

  Lill-Skansen, alla dagar 10–18

Du är här