Sparad som favorit Spara som favorit

Rulltrappan

Rulltrappan invigdes den 30 april 1938 av den dåvarande kungen Gustav V och prinsessan Ingeborg.

Kung Gustav V och prinsessan Ingeborg är de första passagerarna som åker i rulltrappan när den invigs på valborgsmässoafton 1938. Det är en av de tidigaste rulltrapporna som byggs i Sverige. Länge kostar det pengar för att få åka med rulltrappan.

När Skansen år 1934 förvärvar området nedanför Solliden tar man chansen att utforma en ny huvudentré. Man vill samtidigt lösa förbindelsen mellan den nya entrén vid Djurgårdsslätten och Solliden samt Stadskvarteren. Det blir Erik Fant, arkitekt vid Nordiska museet och Skansen, som under åren 1932 till 1938 löser transporten upp till Solliden med en rulltrappa som sprängs och byggs in i berget, den så kallade Skansenklippan.

rulltrappan-gäster-1938-Foto-Skansens-arkiv.png#asset:21771


Med i gestaltningen av huvudentrén finns också antikvarien och arkitekten Erik Lundberg. Han är chef på Skansens kulturhistoriska avdelning och ritkontor mellan åren 1929-32. Lundberg utformar rulltrappans övre hall.

övre-rulltrappshall-1938-Foto-Skansen.jpg#asset:21768


Arbetet att spränga och bygga rulltrappan utförs av ASEA. Själva tunneln konstrueras av Ingenjörsfirman A. B. Hjalmar Unander. Rulltrappan har från början balustrader och steg av trä och består av två enkeltrappor. Hela rulltrappan har en längd av 45 meter och stighöjden är 18,5 m.

Varuhuset NK utför montrarna och glasdörrpartierna i rostfritt stål i övre trapphallen. Väggar och tak målas i mineralfärg och golven beläggs med slipad gotländsk kalksten.

Rulltrappan är på sin tid Europas längsta men inte den första i Sverige. Den bygger NK sju år tidigare, 1931.

1988 byttes rulltrappans drivmekanik ut och både rulltrappsgången och övre hallen byggs om.

rulltrappa-trä-Foto-Skansen.jpg#asset:21769Skanseniana

Upp