Rosengården på Skansen
Sparad som favorit Spara som favorit

Rosengården

Rosengården är anlagd som en "parterr" på terrassen mellan Sagaliden och Swedenborgs lusthus. Platsen för Rosengården är historisk Skansenmark, här anlade skeppsredaren John Burgman i början av 1800-talet en trädgård som var vida berömd.

John Burgman odlade inte bara rosor, utan också ananas, persikor och vinrankor enligt Årstafrun Märta Helena Reenstiernas berömda dagbok.

Swedenborgs lusthus. Det här lusthuset ägdes av den berömde filosofen och naturforskaren Emanuel Swedenbord (1688-1772). Det låg på hans malmgård på Hornsgatan och hit drog han sig tillbaka för studier och andliga övningar. Lusthuset innehåller möbler från Swedenborgs tid och en liten orgel som tillhört honom.
I ena änden av Rosengården står Emanuel Swedenborgs lusthus. Enligt traditionen spelade detta lilla rum en central roll i hans andliga liv och här ska många av hans visioner och andesamtal ha ägt rum. |

Rosengården genomgick under hösten 2008 en nyanläggning. Den gamla jorden i buxbomsrutorna ersattes med ny och ett nytt rossortiment av både moderna och äldre sorter återplanterades. Dessutom planterades ny tulpanlök och perennerna från buxbomsrutorna flyttades till de rektangulära bäddarna.

Staty i Rosengården på Skansen
Staty i Rosengården på Skansen |

Rosengården är indelad i sexton kvarter. Tolv av kvarteren är helt kvadratiska och omges av lågt klippta buxbomshäckar. De övriga fyra är rektangulära. På sommaren pryder fyra marmoränglar var sitt kvarter i Rosengården, de symboliserar de fyra elementen; jord, vatten, luft och eld.


1946 fram till idag


1914-1945


Trädgårdar

Upp