Folkets hus på Skansen

1946 fram till idag

Under de så kallade rekordåren efter kriget tar Folkhemmet form på allvar. Semester, fritid och välstånd blir viktiga begrepp i svensk vardag. Industrin blomstrar, Sverige blir ett jämlikare samhälle som strävar efter trygghet och rättvisa för alla. 1967 infaller välfärdens verkliga högsommar, ”Summer of Love” - en kort tid av oblandad optimism, innan 1968 års studentrevolter och politiska väckelse tar över. Det som följer är en tid då gamla värderingar sopas undan, när engagemang och solidaritet är nyckelord och allt under en kort tid verkar möjligt. Sen under 1980-talet förlorar välfärdsstaten en del av sin politiska legitimitet med tankar om ökad valfrihet, marknadsanpassning och individens prestation.

Historien får liv