Rödtjära

1 - 2 delar rödfärgspigment av Falu ljusröd
8 delar dalbränd trätjära

Värm tjäran till max 60 grader och rör sedan ner rödfärgspigmentet. För att underlätta strykningen med rödtjära måste blandningen hållas varm under arbetets gång. Rödtjäran ska inte koka, det kan göra att molekylstorleken ändras och tjärans inträngning i träet försämras. Stykningen ska göras under sommarmånaderna då det är torrt och varmt.

Rödtjära har genom tiderna nyttjats till spåntak, kyrkor och dess klockstaplar, portar och knutar. På Skansen är bland annat Seglora kyrka och Hällestadsstapeln strukna med rödtjära.

Källa: Skansen

Upp