Rådgivning & länkar

Klädkammaren hänvisar till följande museer och folkrörelser om du är i behov av rådgivning eller vill fördjupa dig mer i kulturhistoriska kläder och textilier.

Svenska museer och organisationer

Nordiska museet
Hemslöjdsportalen - här hittar du SHR - Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, Hemslöjdskonsulenterna, NUTEK, hemslöjdsbutiker, etc.


Danmark


Finland


Island


Norge


Tillverka själv

Upp