Hornborgastugan på Skansen

Privata gåvor

För många privatpersoner har Skansen stor betydelse och vi får ofta frågor om hur man kan stödja oss. Vi tar gärna emot bidrag och du bestämmer själv storleken på gåvan, samt om det ska gå till ett särskilt ändamål. Du kan även välja att skänka pengarna i någon anhörigs eller väns namn.

Vill du ge en gåva?

Sätt in din gåva på bankgiro 717-1945, skriv ”gåva till Skansen, ändamål: ………”, samt texta namn och adress till mottagaren av diplomet om det är till någon annan än dig själv.
För bidrag över 5 000 kronor erhålls ett årskort som berättigar till entré för en vuxen och ett medföljande barn.

Gåva via utdelning av aktier

Enskilda aktieägare får, utan skattekonsekvenser för vare sig givaren eller mottagaren, donera sin aktieutdelning till allmännyttiga ändamål. Donationen behöver göras innan bolagsstämman fattat beslut om utdelning. Nedan finns ett gåvobrev som du enkelt kan skriva ut, fylla i och skicka till oss. Skansen tar hand om det administrativa arbetet och kontakterna med banken och VPC.

Stiftelsen Skansen
att. Yvonne Nordlind
Box 27807,
115 93 Stockholm
Org nr: 80 20 03-0154
Bankgiro Skansen: 717-1945

Läs mer om Stiftelsen Skansens vision och uppdrag.
Här hittar du gåvobrevet.


Stöd oss/sponsring

Upp