Ardenner på Skansen

Prao & praktik på Skansen

Praktikplatser samordnas av gymnasieskolans naturbruksprogram.

Praktik, gymnasiet
Skansen samarbetar kontinuerligt med naturbruksgymnasier i Stockholm och har ingen möjlighet att ta emot ytterligare praktikanter. Om du går på sådan utbildning i Stockholm, kontakta skolans praktiksamordnare.

Prao
Under läsåret 2022-23 har vi ingen möjlighet att ta emot några prao-elever.

Upp