Ardenner på Skansen

Prao & praktik på Skansen

Praktikplatser samordnas av gymnasieskolans naturbruksprogram.

Praktik, gymnasiet
Zoologiska avdelningen tar emot djurvårdarpraktikanter från gymnasieskolans naturbruksprogram. Alla praktikplatser hanteras via skolornas praktiksamordnare. Om du är intresserad av att göra din praktik hos oss kontaktar du din praktiksamordnare, som i sin tur kan kontakta oss.

Prao
Skansen erbjuder för närvarande inga prao-platser.

Upp