Snickerifabriken på Skansen

Pärllim

0,2 kg pärllim

Lägg limmet i ett rostfritt kärl, häll på vatten så att det precis täcker och låt vila till nästa dag. Limmet värms dagen efter i vattenbad tills det blir lättflytande. Vattenbadet får inte överstiga 60 grader. Späd med vatten till lagom konsistens om det är för trögflytande.

Använd en spatel eller pensel för att föra på limmet.

Limmet börjar torka efter ett par minuter från det att det förts på ytan. Torktiden kan förlängas genom för- eller eftervärmning med hårfön eller värmelampa. När limmet har kallnat förbi gelpunkten biter det. Efter det att vattnet absorberats blir fogen ännu starkare. Det tar ett par minuter upp till 30 minuter, allt beroende på limfogens omfattning.

När limmet är tillrätt är det en färskvara, men som torrvara har det obegränsad hållbarhet. Benlim är ofarligt för människor och miljö.

Benlim tillverkas som biprodukt i benmjölsfabriker. Osorterade ben krossas och avfettas med bensin. Därefter behandlas benen med utspädd syra för att lösa ut fosforsyrad kalk, vilket är huvudbeståndsdelen i ben. För att utvinna limämnena kokas återstoden i vattenbad eller ånga . Den erhållna lösningen indunstas till lämplig styrka och formas till pärlor genom att limlösningen får droppa ner på ett band eller i bensin. Limkakor gjuts i formar som sedan får torka. Tärningar är limkakor som är skurna före torkningen. Resterna från limkokningen torkas och mals till benmjöl.

Benlimmet har inte lika lång historia som hudlimmet eftersom det stora fettinnehållet ställde till bekymmer och gjorde det odugligt till lim. Först på 1800-talet började man använda bensin för avfettning med gott resultat och en fabriksmässig tillverkning uppstod. 1889 startade Stockholms Benmjölsfabrik, där man tillverkade, ”Benmjöl, lim och andra artiklar”. De köpte upp Sandviks Limfabrik i Stockholm och även Stidvigs Limfabrik 1920. Stidvigs Limfabrik bytte 1968 namn till Extraco och tillverkar numera bara gelatin.

Benlimmet blir något stummare än hudlim efter torkning, men var billigare att tillverka. Det var därför vanligt förr som snickarlim. Snickarlim kunde vara hud- eller benlim eller en blandning av båda. När man idag talar om snickarlim syftas det oftast på ett ”vitlim” där beståndsdelarna är polyvinylacetat, PVAc.

Hornlim är en felaktig benämning på hudlim och benlim. Klövar och horn innehåller inga limgivande ämnen.

Källa: Delar ur Lim & Klister, Maria Sundström, Uddevalla 1998 och Materialguiden, RAÄ.

Upp