Sparad som favorit Spara som favorit

Örtagården

Alarik Behm, som är chef för Skansens naturhistoriska avdelning 1907–37, skapar år 1914 en örtagård nedanför Vaktstugan. I Örtagården odlas växter för medicinskt bruk och sådana som används inom folktron.

Redan 1892 hade Artur Hazelius anlagt en örtagård där Laxbrostugan ligger idag. En annan anläggning med sädesslag och foderväxter placerar han intill Vaktstugan. 1914 skapar Alarik Behm en ny örtagård nedanför Vaktstugan. Den blir snabbt mycket populär och en förebild för andra örtagårdar runt om i Sverige. Skansen skickar fröer, rotskott och annat växtmaterial till alla intresserade på begäran.

Ett halvt sekel senare, 1964–65, genomför trädgårdsarkitekt Walter Bauer en genomgripande förändring av Örtagården. Han för in ett hundratal kryddväxter, medicinalväxter och prydnadsväxter och ger Örtagården drag från äldre tiders klosterträdgårdar med korsgång och kvarter. Han inspireras också av det sena 1800-talets prydnadsträdgårdar med rundel i mitten som ramas in med blommor och rabatter. I en sådan äldre prydnadsträdgård pryddes rundelns mitt av ett litet träd, en staty eller ett solur eller så kunde den krönas med en spegelkula - som på Skansen. Förutom läkeväxter, kryddor, prydnadsväxter och växter med betydelser från folktron, för Bauer också in växter som används vid färgning.

2015 påbörjas en restaurering och från 2017 ser Örtagården återigen ut som Walter Bauers örtagård från 1965. I enlighet med Bauers strävan, och efter mönster från botaniska trädgårdar, har alla växter fått skyltar med svenska och latinska namn.


1946 fram till idag


1914-1945


Trädgårdar

Upp