Pelargon, Skansen

Organisation

På Skansen arbetar 195 tillsvidareanställda och ca 300 säsongsanställda, dessutom tillkommer medarbetare hos Skansens interna partners. Skansen engagerar ett 30-tal yrkeskategorier.

Här hittar man allt från kulturhistoriker, djurvårdare, byggantikvarier, elektriker och servicepersonal till trädgårdsmästare, kommunikatörer och scenografer.

Styrelse består av sju ledamöter. Ordförande samt tre ledamöter utses av regeringen och ytterligare två utses av Nordiska museets nämnd. Verkställande direktör tillsätts av styrelsen och är en självskriven ledamot. Dessutom ingår tre personalrepresentanter.

Till sin hjälp har verkställande direktören ett kansli, direktionen. Skansen är organiserat i åtta avdelningar. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga avdelningar.

Styrelseordförande
Sven-Erik Österberg, landshövding

Styrelsens ledamöter
John Brattmyhr, verkställande direktör
Catharina Nolin, professor
Sanne Houby-Nielsen, styresman
Thomas Rolén, kammarrättspresident, jur. kand.
Per-Magnus Nilsson, landskapsarkitekt
Åsa Anderljung, kultursamordnare

Ersättare
Martin Emtenäs, journalist
Vanessa Gandy, fil. mag.
Maria Sidén, byggnadsantikvarie

Personalföreträdare
Mikko Svensson, SEKO
Boel Recén, SACO
Hans Adamson, SEKO, ersättare
Birgitta Jansson, ST

Kungliga Djurgårdens intressenter (KDI) - Royal Djurgården
Stiftelsen Skansen är en del av Kungliga Djurgårdens Intressenter – KDI. Organisationen samlar attraktionerna på Djurgården under det gemensamma namnet Royal Djurgården och består av alla aktörer som bedriver verksamhet här.


Om Skansen

Upp